BEÍRATÁS
2018. április 12-13.

Felvételi körzetek >>

*****

FELHÍVÁS

A Szekszárdi Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra >>

*****

Nyilatkozat
(életvitelszerűen…..címen élek) >>

*****

Nyilatkozat
(szülői felügyeleti jog) >>

Nyilatkozat
(német/angol/informatika) >>

*****

Hozzájáruló nyilatkozat - média-megjelenéshez >>

*****

Nyilatkozat
(etika  /  hit- és erkölcstan) >>

*****

Nyilatkozat a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről >>

*****

Beiskolázási tájékoztató >>

*****

Tájékoztató videó itt megtekinthető >>

*****

Házirend

*****

Pedagógiai program

*****

SZMSZ

*****

A 2016-2017-es tanév rendje >>

*****

Testnevelés-felmentés >>

*****

Személyazonosító okmány igénylése
kiskorú gyermek számára

*****

Helyi tanterv 2013-2014

*****

A szülők, tanulók jogai és kötelességei

A szülői szervezet jogai és kötelességei

*****

Kompetencia-mérés

*****

Pályaválasztási tájékoztató
a 2018-2019-es tanévre

A 2017. március 15-i műsor
Szekszárdon a Béla téren:

TIOP-1.2.3-09/1

TÁMOP 3.1.4